For at en skal kunne forlenge et produkts levetid er vedlikehold veldig viktig.

Selv om noen produsenter hevder noe annet, er det ekstremt viktig å vende fjørmadrasser minst to ganger hvert år, for vedlikeholdets skyld.  Dette gjøres ved at madrassen vendes, samtidig som fotende og hodeende bytter plass.

Fjørene som da har hvilt mot fast «grunn»,  støtte opp mot tyngre kroppspartier, på en mer effektiv og lengre holdbar måte. 

På denne måten vedlikeholdes madrassene, og man vil forlenge levetiden på madrassene med mange år.

Produktansvarlig

Trond Sunde