Noen messebilder fra Gjør din Bolig Bedre, Ålesund 7-9.09.07